Ter ondersteuning van de activiteiten van het NIP op het gebied van de langdurige zorg, zoeken we leden die hier specifieke expertise in hebben. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg, ggz of gehandicaptenzorg. Het gaat erom regelmatig als klankbord te kunnen fungeren voor besturen en bureau van het NIP. Te denken valt bijvoorbeeld aan ondersteuning van de informatiebijeenkomst op 18 november.

Bron: Het NIP zoekt leden met expertise in langdurige zorg

Print Friendly, PDF & Email