Het doel van dit pilot-onderzoek was om te onderzoeken of het trainen van het werkgeheugen tot een vermindering van psychische symptomen kan leiden bij bipolaire patiënten. Daarnaast is er onderzocht of een werkgeheugentraining kan resulteren in een verbetering op ongetrainde werkgeheugentaken en autobiografische taken. 

De proefpersonen hebben gedurende vier weken een werkgeheugentraining thuis uitgevoerd op de computer. Met behulp van een voor- en nameting is er onderzocht of er sprake was van een vermindering van de gerapporteerde psychische symptomen en een verbetering van de cognitieve presaties. 

Wat betreft de ongetrainde werkgeheugentaken, zijn er alleen significante resultaten gevonden voor de Internal Shift Taak. De proefpersonen hebben niet significant minder psychische symptomen gerapporteerd. Eveneens is de specificiteit van het autobiografisch geheugen niet significant verbeterd. De proefpersonen konden gemiddeld gezien wel significant sneller specifieke herinneringen ophalen.

Verder onderzoek is nodig naar het effect van werkgeheugentaken op de stemming en werkgeheugencapaciteit van bipolaire patiënten. Daarbij dient de relatie tussen werkgeheugencapaciteit en stemming verder gespecificeerd te worden.

Download onderzoek

Koopmans, H. (Helen). (2015, April 15). Het effect van een werkgeheugentraining op de symptomen van bipolaire patiënten. Psychology. Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/18649

Print Friendly, PDF & Email