Redactie PsyNed – Er is een nieuwe app ontwikkeld die het geheugen en dagelijks functioneren van mensen met schizofrenie zou verbeteren. Een studie, gepubliceerd in de Philosophical Transactions of the Royal Society B, laat zien hoe de iPad app ‘Wizard’ werd ontwikkeld en getest met een groep van 22 deelnemers die waren gediagnosticeerd met schizofrenie.

22 deelnemers met schizofrenie werden willekeurig ingedeeld om ofwel de normale behandeling te volgen danwel een cognitieve training groep Wizard te spelen gedurende 8 uur in de loop van 4 weken.

De onderzoekers ontdekten dat de deelnemers die toegewezen waren aan  het computer spel significant betere episodische herinneringen hadden dan de controlegroep, terwijl zij ook hoger scoorden op de GAF schaal. De ‘app’ deelnemers gaven ook aan meer te genieten van het spel en waren gemotiveerd om te blijven spelen gedurende de hele duur van de studie.

“Deze proof-of-concept studie is belangrijk omdat het aantoont dat het memoryspel kan helpen waar medicijnen tot nu toe hebben gefaald”, aldus Prof. Barbara Sahakian van de afdeling psychiatrie van de universiteit van Cambridge. “Omdat het spel interessant is worden zelfs patiënten met gebrek aan motivatie aangespoord om de training voort te zetten.”

Een recente systematische review heeft aangetoond dat automatisering in de praktijk kan worden gebruikt om verschillende cognitieve gebieden zoals bijvoorbeeld het episodisch geheugen bij mensen met schizofrenie te verbeteren. Onderzoek heeft ook aangetoond dat cognitieve therapie voor mensen met schizofrenie hoge drop-out percentages kent, waardoor de onderzoekers denken dat een vorm van video-game training betere resultaten zou kunnen hebben.

Print Friendly, PDF & Email