Voor gemeenteambtenaren die met inkoop van J-GGZ te maken hebben is een praktische handreiking beschikbaar. Gemeenten kunnen hem gebruiken bij hun inkoop bij vrijgevestigde aanbieders in het komende contracteerproces.  De J-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel.  Inkoop bij vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders is van een ander kaliber dan de inkoop bij instellingen of ziekenhuizen.

Bron: Handreiking voor gemeenten: Inkoop JGGZ bij vrijgevestigden

Print Friendly, PDF & Email