O&O-fonds GGZ stelt dat het aanpakken van veiligheid en werkdruk begint bij het organiseren van een veilige dialoog erover. Daarom kunnen 12 ggz-instellingen vanaf januari 2018 ondersteuning ontvangen bij het gestructureerd invoeren van een continue dialoog in alle lagen van de organisatie. De ondersteuning bestaat uit het bekostigen van peilingen onder medewerkers, het trainen van teamcoaches en de inzet van externe begeleiders in het op maat doorvoeren van de bewezen methode ‘Aanpak Organisatieklimaat’.

Klimaat waarin alles besproken wordt
Psychosociale overbelasting van ggz-medewerkers door bijvoorbeeld onveiligheid of
werkdruk kan leiden tot fysieke of psychische klachten en uiteindelijk tot verzuim.
Rob Jaspers, bestuurslid van O&O-fonds GGZ: “Het terugdringen van die belasting zit
niet in het ontwikkelen van nog meer beleid, protocollen of instrumenten. Vaak ontbreekt het vooral aan een klimaat waarin alles besproken wordt. Daarin valt de meeste winst te behalen. Met een veilige cultuur waarin problemen open besproken kunnen worden, kom je het snelst samen tot verbeteringen en oplossingen. De tijd die je ervoor inruimt win je terug, omdat je samen terugkerende problemen oplost en mogelijk verzuim door overbelasting voorkomt.”

Bewezen effectieve methode
Vanaf januari 2018 gaan teams in 12 pilotorganisaties in de ggz aan de slag met de bewezen effectieve methode ‘Aanpak Organisatieklimaat’ van Stichting IZZ. De methode zorgt in circa 24 weken met drie rondes van activiteiten voor een geplande, gestructureerde dialoog in alle lagen van de organisatie. Een ronde bestaat per team uit een teampeiling, een teamdialoog en de bestuurder die op de werkvloer in gesprek gaat met het team. Teamcoaches of teamleiders worden gecoacht om de oplossingsgerichte dialoog zo goed mogelijk te faciliteren. Na drie rondes wordt de gestructureerde dialoog geborgd in de vaste werkwijze van de organisatie en worden de rondes op eigen kracht doorlopend herhaald.

Cruciale rol bestuurder
O&O-fonds GGZ stelt dat de rol van de bestuurder in de organisatie cruciaal is voor het creëren van een veilig klimaat waarin alles bespreekbaar is. Jacqueline den Engelsman, bestuurslid van O&O-fonds GGZ: “Ik hoor bestuurders vaak zeggen: ‘Mijn deur staat altijd open.’ Maar voor een medewerker kan het toch echt anders voelen. Bestuurders hebben een voorbeeldrol als het gaat om onderwerpen bespreekbaar maken. Een bestuurder die zich uitspreekt over veiligheid en werkdruk en echt aanspreekbaar is door ‘walkarounds’ op de afdeling of deelname aan een teamoverleg, maakt dat medewerkers echt ervaren dat ze gesteund en gehoord worden.”

O&O-fonds GGZ
O&O-fonds GGZ is een samenwerking van werkgevers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg om het werken in de ggz te verbeteren. Het bestuur wordt gevormd door de sociale partners in de ggz: GGZ Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91.

 

Print Friendly, PDF & Email