Gisteren is door alle betrokken partijen overeenstemming bereikt over het plan van aanpak voor het goedkeuren van de jaarrekeningen in de ggz. In april 2014 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (verder genoemd de NBA) een audit alert uitgebracht ten aanzien van de controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve geestelijke gezondheidszorg (cGGZ).

Bron: GGZ Nederland verheugd met plan van aanpak jaarrekeningen ggz

Print Friendly, PDF & Email