De regelgekte is doorgeslagen in de ggz. Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ start GGZ Nederland samen met de sector op 16 november een campagne om de administratieve lasten met de helft te verminderen.

De (media)campagne is de opmaat voor een reeks activiteiten, die ervoor moet zorgen dat de lasten daadwerkelijk verminderen.

33% tijd kwijt aan administratie
Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg besteden gemiddeld per dag wel 33% van hun tijd aan administratieve handelingen. Een psycholoog is regelmatig meer tijd kwijt aan administratie dan aan de behandeling zelf. Het bestuur besteedt steeds meer tijd en geld aan het vormgeven van verantwoording. Dat gaat ten koste van de zorg voor patiënten die dat nodig hebben. En het demotiveert en frustreert professionals als ze zien dat ze te weinig tijd voor hun patiënten hebben, aldus GGZ Nederland.

Niet tegen verantwoording
We zijn niet tegen verantwoording. Integendeel: die is essentieel voor (semi)publieke organisaties met maatschappelijke taken. Zorgaanbieders moeten laten zien dat ze goede zorg bieden. Toezicht en controle horen daarbij. Maar de behoefte aan verantwoording is doorgeslagen. Incidenten hebben geleid tot te gedetailleerde regelgeving, controles, een opstapeling van verantwoordingseisen en protocollen. Professionals hebben daardoor steeds minder ruimte om naar eer en geweten hun werk goed te doen. Papierwerk is boven mensenwerk komen te staan.

Manifest
In Nederland zijn er tienduizenden mensen met psychische problemen die niet de juiste zorg krijgen omdat hulpverleners door allerlei regels te veel bezig moeten zijn met hun administratie. Daarom hanteert de ggz voortaan een manifest met zeven nieuwe uitgangspunten, die aangeven wat wel in het belang van de patiënt is. Ze helpen ons om alert te blijven op de lastendruk en stimuleren ons om het over een andere boeg te gooien. We vragen zoveel mogelijk mensen dit manifest te ondertekenen op www.regelgekte.nl. Met als doel een gezamenlijke vuist te maken tegen de hoge regeldruk in de ggz.

Persbericht GGZ Nederland

Print Friendly, PDF & Email