Het eerste half jaar van de nieuwe ggz-structuur is achter de rug. De Eerstelijns ging op onderzoek uit en kwam met de volgende resultaten. De zorgplicht van zorgverzekeraars staat onder druk. Ondanks minder zorg toch wachtlijsten. Een evaluatie op drie niveaus. De POH-ggz-formatie bij de huisartsen is toegenomen, zowel in bestaande situaties als nieuwe aanmeldingen. De detachering vanuit de ggz-instelling in persoon van SPV’ers komt veel voor.

Bron: Ggz-evaluatie: minder zorg, meer wachtlijsten

Print Friendly, PDF & Email