Het aantal suïcides onder jongeren stijgt in Nederland. Gemiddeld stappen jaarlijks 105 jongeren uit het leven. GGD IJsselland en GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn daarom begonnen met een project gericht op intensieve nazorg.  Het project intensieve nazorg gaat uit van de methode Child Suicide Review (CSR). “Via standaardinterviews probeer je standaardinformatie te verzamelen”, zegt forensisch arts Onno Sijperda.

Bron: GGD wil meer aandacht voor suïcides jongeren

Print Friendly, PDF & Email