Om meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg gaat Coöperatie VGZ samen met het LPGGZ vier organisaties financiëel ondersteunen door Hersteleuro’s uit te reiken. Dit geldbedrag is beschikbaar gesteld door grote geïntegreerde GGZ-instellingen die per ingekochte DBC van Coöperatie VGZ in 2015 een symbolische afdracht van €1,- doen; de zogenaamde VGZ-hersteleuro. Per gekozen initiatief zal 25% van de hersteleuro’s worden uitgezet.
Om in aanmerking te komen dienen de organisatie te voldoen aan de volgende voorwaarden en kwaliteitscriteria:

  • Focus op persoonlijk herstel
  • Bottum-up werkwijze
  • Peersupport
  • Onafhankelijkheid
  • Een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering

De nominaties voor de Hersteleuroprijs, die op 8 juni a.s. zal worden toegekend, zijn bekend:

Stadskamer Doetinchem – Samen met elkaar burger zijn, talenten ontdekken en laten zien in de buurt

Stichting AanZet – Werken is een boost voor je herstel, weer midden in de maatschappij

Stichting Kompassie – Zelfhulp en herstel staan centraal in mooie samenwerking met de gemeenschap

Stichting TEAM ED – Voorzienend in de behoefte om ervaringsdeskundigen op de juiste plek te krijgen

St. Zelfregie NL – Ervaringwerkers opleiden: in eigen herstel en werknemersvaardigheden

Stichting Door en Voor – Breder dan herstel, een project gericht op de mens in zijn totaal

Hersteltalent – Inspirerend in Zeeland, vanuit eigen herstel en gericht op wie je bent en je kwaliteiten

Stichting JIJ – De kracht van de ervaring en elkaar daarmee ondersteunend, echte zelfhulp “
De genomineerden verzorgen a.s. maandag 8 juni elk een korte presentatie van hun project/organisatie. Op basis hiervan zal de vakjury de winnaar per regio kiezen, waarbij Nederland in 4 regio’s is ingedeeld.

Kijk voor alle informatie op https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geestelijke-gezondheidszorg/de-vgz-hersteleuro

Print Friendly, PDF & Email