In steeds meer landen wordt bij de behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis in de ambulante setting gebruikgemaakt van dwang. Met de komst van de nieuwe Wet verplichte ggz zullen hiervoor ook in Nederland meer mogelijkheden komen. Onderzoek uit Engeland en de Verenigde Staten toont echter niet aan dat gedwongen ambulante behandeling effectiever is dan vrijwillige ambulante behandeling als het gaat om het verkorten van de opnameduur, het voorkomen van heropnames of klinische effecten.

Door middel van een systematisch literatuuronderzoek in PubMed en Trip wilden de onderzoekers een overzicht geven van de wetenschappelijke literatuur over gedwongen behandeling in de thuissituatie, gericht op de effectiviteit, de meningen van patiënten en familieleden, de visie van behandelaars en de kosten.

Er waren geen overtuigende bewijzen dat dwang in de ambulante setting een effectievere behandeloptie is dan vrijwillige zorg wanneer opnameduur en het aantal heropnames als uitkomstmaten dienen. Niet-gecontroleerd onderzoek liet zien dat patiënten en behandelaars over het algemeen positief zijn.

Er is geen onderzoek beschikbaar dat een vergelijking maakt tussen klinische en ambulante gedwongen behandeling met oog op deze uitkomstmaten.

Print Friendly, PDF & Email