Zware drinkers en jongeren die alcohol misbruiken lijken geen verhoogd risico te lopen op een afwijkende ontwikkeling van het cognitieve functioneren. Aldus het proefschrift van Sarai Boelema welke zij op 5 december 2014 verdedigt.

Ondanks de heersende gedachte dat het zich ontwikkelende brein specifiek kwetsbaar is voor alcoholgebruik, is Boelema’s proefschrift de eerste grote langlopende longitudinale studie naar de effecten van alcoholgebruik met betrekking tot de cognitieve en gedragsmatige controlefuncties.

Voorspellend voor probleemgedrag

Zware drinkers en jongeren die alcohol misbruiken lijken geen verhoogd risico te lopen op een afwijkende ontwikkeling van het cognitieve functioneren. Alleen de kleine en specifieke groep van alcoholafhankelijke meisjes laat een afwijkende rijping van de verdeelde aandacht (het vermogen om de aandacht over twee taken te verdelen) zien, maar het is onduidelijk of dit een momentopname is of dat er sprake is van blijvende schade. Aan de andere kant blijkt zwaar drinken en, meer uitgesproken, alcoholmisbruik voorspellend te zijn voor een toename van probleemgedrag. Dit betekent dat, hoewel de cognitieve ‘hardware’ om het gedrag te sturen en te richten intact is – de cognitieve controlefuncties – het daadwerkelijke gedrag toch suboptimaal kan zijn.

Meer onderzoek nodig

Omdat er geen bewijs is gevonden voor omvangrijke schade als gevolg van alcoholgebruik, vormen de bevindingen in dit proefschrift een aanwijzing dat de effecten van alcohol op het zich ontwikkelende brein mogelijk subtieler zijn dat tot dusver werd aangenomen. Er is meer onderzoek nodig om te begrijpen wat alcohol teweeg brengt in het rijpende brein en hoe zich dit zal uiten in het dagelijks functioneren.

Meer informatie:

Print Friendly, PDF & Email