Zes partijen in de Haarlemse gemeenteraad hebben 27 november 2014 een motie ingediend die een einde moet maken aan het weigeren van dakloze mensen voor opvang omdat zij niet of te kort in de Gemeentelijke Basisadministratie (Basis Registratie Personen) staan ingeschreven.Daardoor slapen circa 64 mensen op straat in Haarlem. De motie is ingediend door het CDA, de PvdA, de Christen Unie, D’66, de SP en een lokale partij.

Print Friendly, PDF & Email