In Nederland is vorig jaar ruim 26.000 keer een psychiatrische dwangopname opgelegd. Het aantal dwangopnames zonder spoed (met Rechterlijke Machtiging) bedroeg 17.746 in 2017, tegenover 9.703 tien jaar eerder. Dit komt neer op een stijging met 80 procent. Het aantal dwangopnames met spoed (Inbewaringstelling ofwel IBS) steeg in tien jaar met 34 procent, van 6.610 tot 8.861. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Niet eerder was dat getal zo hoog, meldt het NRC.

Het kabinet wil verblijf in psychiatrische instellingen juist terugdringen. Daartoe passeerde vorige maand de Wet verplichte ggz de Eerste Kamer. Die nieuwe wet biedt patiënten meer inspraak in hun behandeling, betrekt familie en naasten daar meer bij, én maakt het mogelijk patiënten gedwongen thuis te behandelen. Eén van de doelen: minder gedwongen opnames in psychiatrisch ziekenhuizen.

Het Landelijk Platform Psychische Gezondheid MIND „maakt zich zorgen” over de toename van het aantal dwangopnames in psychiatrische klinieken. Recent onderzoek van deze koepel voor psychiatrisch patiënten en familie wees uit dat patiënten vaak niet weten waar ze terecht kunnen als het slecht met hen gaat. Als het fout gaat, zegt een woordvoerder, wordt dwangopname opgelegd als laatste redmiddel. „De impact daarvan is enorm traumatisch voor de patiënten.”

Print Friendly, PDF & Email