Op vrijdag 3 juli promoveerde Janny Beernink-Wissink op het onderwerp “Floreren. Zoektocht naar goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen“.Mede aan de hand van het verhaal van een cliënte Anja laat zij zien waar het in dit onderzoek om draait. Enerzijds toont het de moeilijkheden en dilemma’s in de zorg voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen en ernstige gedragsproblemen.

Bron: Floreren, goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Print Friendly, PDF & Email