Geregeld komen bij V&VN VS vragen binnen over de inschaling van verpleegkundig specialisten. Op deze pagina enkele vragen en enkele antwoorden! Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@venvnvs.nl.

Vragen
  • Hoe worden Verpleegkundig Specialisten landelijk ingeschaald?
  • Wat is de inschaling van Verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist?
  • Worden er veranderingen verwacht rond inschaling in de rol van regiebehandelaar?
  • Wordt iedere verpleegkundig specialist hetzelfde ingeschaald?
  • Wanneer kiezen we voor herschrijven van de functie binnen de instelling?

 

Antwoorden

  • Het merendeel van de verpleegkundig specialisten is ingeschaald in salarisschaal 60. Een kleiner deel is ingeschaald in salarisschaal 55. De eerste instellingen gaan inschalen in 65. ZZP-ers worden vaak conform salarisschaal 65 uitbetaald.In de verschillende cao’s kan gezocht worden naar de inschaling van verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist (vios). Zo is de inschaling in de CAO-GGZ tenminste salarisschaal 49-50.
  • Ja, er worden veranderingen verwacht.  Momenteel loopt er een onderzoeksprogramma waar nieuw referentiemateriaal bekeken wordt en waarbij de verpleegkundig specialist een van de hoofdthema’s is en met name welke invloed de rol van de regiebehandelaar heeft op de functie van de VS. Het onderzoek is grotendeels afgerond. Er volgt overleg met de cao partijen (werkgevers, werknemers, bonden) waarin het materiaal besproken wordt. Onderhandeling tussen de organisaties volgt, de uitkomsten worden vertaald in een nieuw FWG systeem. In juli 2017 wordt een besluit verwacht over de update. In oktober volgt de publicatie met het nieuwe referentiemateriaal en worden de FWG deskundigen van de verschillende organisaties schriftelijk geïnformeerd.
  • Organisaties doen soms pogingen een generiek profiel voor de verpleegkundig specialist op te stellen. Dit doet echter geen recht aan alle beroepsbeoefenaren. Het advies van het FWG-bureau aan organisaties is om te kijken naar de diversiteit van de beroepsuitoefening en zich niet te beperken tot een profiel. In de verschillende deelgebieden en organisatie zijn verschillen in complexiteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid.
  • Het ijkpunt voor een nieuwe inschaling van de functie  is het moment dat de gewijzigde beschrijving van de functie is vastgesteld. Bij wijziging van functies is het verstandig om dit op korte termijn vast te stellen

 

Belangrijke sites/bronnen
https://www.fwg.nl/functiewaardering

http://www.ggznederland.nl/cao

https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/cao-kenniscentrum/cao/cao-ziekenhuizen-2014-2016

http://www.vgn.nl/cao

https://www.fcb.nl/sites/default/files/content/3.1.1-caowmd20152016.pdf

http://www.ggznederland.nl/cao/a-salariring-van-werknemers-die-een-opleiding-volgen

Print Friendly, PDF & Email