Gemeenten hebben in 2015 te maken met lopende aanvragen voor jeugdzorg uit 2014. Deze zijn afkomstig van het CIZ. Sommige aanvragen vallen onder de Jeugdwet en sommige onder de Wlz. Een factsheet wijst gemeenten de weg hoe ze met deze aanvragen kunnen omgaan.

Bron: Factsheet voor gemeenten: Welke jeugdzorg valt onder Wlz of Jeugdwet?

Print Friendly, PDF & Email