Op de eerste hulp ontstaan steeds vaker problemen met overmatig drankgebruik. En dit zijn niet alleen jongeren. Ruim 60% van de artsen op de eerste hulp geeft aan zich zorgen te maken om het toenemende aantal beschonken senioren op de eerste hulp.

Ruim 10% van de Nederlanders van 19 jaar en ouder valt in de categorie ‘zware’ drinkers, dat wil zeggen dat zij minstens één keer per week meer dan vier (vrouwen) of zes (mannen) glazen alcohol op een dag drinken. In een gemiddelde huisartsenpraktijk zijn er 100 tot 150 patiënten met problematisch alcoholgebruik.
Uit onderzoek van de KNMG blijkt dat de meeste artsen wel een taak voor zichzelf zien rondom overmatig alcoholgebruik, maar het lastig vinden het ter sprake te brengen omdat ze niet weten hoe ze dat op een neutrale wijze moeten doen. Huisartsen weten dat terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik van groot belang is omdat het kan leiden tot lichamelijke maar ook tot psychische en sociale schade, waaronder ziekteverzuim, uitgaansgeweld, huiselijk geweld en kindermishandeling.
Artsen ervaren drempels bij het opsporen en behandelen van alcoholproblematiek. Ze missen vaak de kennis over interventietechnieken en vinden het vergoedingen- stelsel niet in overeenstemming met de tijd die vereist is om alcoholgebruik te bespreken.

Als antwoord op met name de eerste twee belemmeringen voor vroeginterventie bij alcoholproblematiek, ontwikkelde de KNMG met een aantal partners een e-learning voor artsen over het bespreken van alcoholgebruik, te volgen op de website van Medisch Contact. Ook het NHG biedt een digitaal Programma voor Individuele Nascholing (PIN) over problematisch alcoholgebruik aan.

Factsheet
Martine Wiggemans student toegepaste psychologie deed onderzoek bij 1ste Lijn Amsterdam naar inzet van e-Mental Health programma’s gericht op alcoholproblematiek. Op de Factsheet E-mental Health gericht op alcohol- problematiek staat relevante informatie over programma’s gericht op alcohol en de manier waarop het programma ingezet kan worden.

Print Friendly, PDF & Email