De regelgeving waarin de verpleegkundig specialismen, de opleiding en (her)registratie van verpleegkundig specialist staat vastgelegd wordt in 2015 geëvalueerd.

Feedback uit de bijeenkomsten die het College in maart dit jaar heeft georganiseerd, wordt hierin meegenomen. Zo herkent niet iedereen zich in de huidige indeling en ook het onderscheid tussen de verschillende specialismen blijkt niet altijd even duidelijk. Eind 2015 wordt het nieuwe Algemeen Besluit en (mogelijk) een alternatieve indeling van verpleegkundig specialismen ter goedkeuring naar de minister van VWS gestuurd. Tot eind 2015 zal er dus niets veranderen.((Nieuwsbrief van het Verpleegkundig Specialisten Register))

Print Friendly, PDF & Email