Uit een dubbelblind non-inferioriteitsonderzoek blijkt eenmaal per maand 400 mg aripiprazol i.m. niet inferieur aan orale toediening met betrekking tot het primaire eindpunt. De dosering van 400 mg i.m. was wel superieur aan maandelijks 50 mg i.m. met betrekking tot het primaire eindpunt. Slechts 9 tot 12% van de patiënten rapporteerden lichte tot matig ernstige bijwerkingen in de vorm van slapeloosheid, akathisie, hoofdpijn of gewichtsveranderingen.

Bron: British Journal of Psychiatry, augustus 2014

Print Friendly, PDF & Email