Verreweg het grootste deel van de mensen die WMO- of AWBZ-zorg ontvangt voelt zich ‘machteloos’ en ‘onrustig.’ Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van GroenLinks. Het merendeel van de mensen dat langdurige zorg ontvangt tast in het duister over hoe hun zorg er na 1 januari uitziet.

Verontrustend is dat ze hun omgeving niet durven te vragen om zorg te leveren. Sterker nog, een meerderheid verwacht dat de omgeving zelf geen mantelzorg kan (of wil) leveren. Daarnaast verwachten ze hogere kosten en minder professionele hulp.

IMG_0387.JPGGroenLinks stelt voor dat het kabinet zo snel mogelijk een noodfonds voor schrijnende gevallen in het leven roept.

TNS Nipo heeft op verzoek van GroenLinks een onderzoek gedaan onder mensen die te maken krijgen met de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), die per 1 januari in werking treden. Het onderzoek is gedaan onder een representatieve groep mensen, die momenteel onder de WMO- en AWBZ valt. Dit is het eerste grootschalige onderzoek dat zich specifiek richt op zorgontvangers.

Volledige nieuwsartikel

Print Friendly, PDF & Email