Sinds de vorige update van september zijn er twee wijzigingen: De triagerichtlijn voor huisartsen is gesplitst in een telefonische- en een fysieke triage. Tevens is de casusdefinitie aangepast op de recente situatie. VWS heeft een landelijk informatiepunt ebola voor burgers ingesteld. Inleiding De ebola-uitbraak in West-Afrika (Guinee, Sierra Leone, Liberia) breidt zich nog steeds uit maar de WHO heeft op 20 oktober verklaard dat de ebola-uitbraak in Nigeria voorbij is.

Bron: Ebola informatie-update (3)

Print Friendly, PDF & Email