De gemeente Breda treedt in het kader van deze aanbesteding op als penvoerder namens de regio WBO. Voor de in te kopen jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2015 een Dynamisch Selectiesysteem (DSS) ingesteld voor de duur van vier jaar. De voorwaarden voor toetreding tot dit selectiesysteem staan beschrevenop het negometrix platform.Toetreding is voor iedere aanbieder gedurende de gehele looptijd mogelijk, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Bron: Dynamische Selectie Systeem Ambulante Jeugdzorg WBO

Print Friendly, PDF & Email