Dat schrijft Zorginstituut Nederland in het conceptrapport ‘Consultatiedocument DSM-5: gevolgen voor het pakket’ dat nu ter consultatie bij patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars ligt. Hoewel de DSM-5 een aantal nieuwe stoornissen bevat, zal de ingebruikname ervan door de professionele sector beperkte gevolgen hebben voor inhoud en omvang van het verzekerde pakket, verwacht het Zorginstituut. In december 2014 verschijnt het definitieve rapport over de DSM-5.

Bron: DSM-5 beter handvat voor afbakening basispakket

Print Friendly, PDF & Email