In het kader van de landelijke campagne tegen dwang en drang in de psychiatrie, is bij GGz Eindhoven in 2012 de eerste moderne high en intensive care (hic) geopend. Na 3 jaar is de balans opgemaakt. De cijfers laten zien dat het aantal dwang- en drangtoepassingen tussen 2012 en 2015 met 42% is afgenomen. Cliënten beoordelen hun opname veelal positief, met name de behandeling/begeleiding door medewerkers en het kunnen gebruiken van technologie. Ook medewerkers zijn positief over het werken volgens het hic-model. Dit blijkt uit evaluatieonderzoek naar de evaluatie van het verloop van de dwang- en drangcijfers dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Lees volledige artikel.

Print Friendly, PDF & Email