Jeroen Muller, voorzitter van de raad van bestuur van Arkin, gelooft heilig in een keuze-website waar cliënten per regio belangrijke informatie kunnen vinden over individuele behandelaars. Over bijvoorbeeld hun kennis en expertise, effectiviteit van hun behandeling en bejegening. ‘We moeten binnen de GGZ transparanter worden, cliënten moeten hun eigen behandelaar kunnen kiezen en zich daar vertrouwd bij voelen. Dit zei hij in een interview eind 2016 op platform Discura.

Het zou mooi zijn als we over tien jaar een digitaal platform hebben dat zo verfijnd is dat cliënten daarin precies kunnen zien welke hulpinstanties en individuele zorgverleners in hun buurt of regio beschikbaar zijn’, zegt Muller. ‘Als op dit platform ook te vinden is welke specialisaties de individuele zorgverleners hebben, hoe effectief ze werken en hoe groot de wachtlijsten zijn, kan de cliënt een keuze maken die bij hem past. Nu maken de professionals meestal de match, omdat ze denken dat dit voor de cliënt het beste is. Juist deze kwetsbare cliënten moeten vertrouwen hebben in hun behandelaar, dat vergroot het effect van de behandeling. Zelf kiezen helpt daarbij. Die omslag naar transparantie vraagt wel om lef, professionals vinden dit nog eng. Want hoe meet je op een genuanceerde manier effectiviteit? De effectiviteit van een therapeut die veel hoogcomplexe patiënten behandelt, lijkt misschien al gauw lager dan van een collega die alleen maar mensen met relatief lichte angststoornissen behandelt. Maar het zou mooi zijn als we over een aantal jaren zo’n verfijnde website hebben. Ik ben dan ook blij dat Zorginstituut Nederland subsidie verleent aan het Landelijk Platform GGZ om deze keuze-website op te zetten.’

Lees het volledige interview ‘GGZ heeft dringend behoefte aan meerjarenperspectief‘ op Discura.

Print Friendly, PDF & Email