Het gaat niet goed met de terbeschikkingstelling. Dat wil zeggen: met de maatregel zelf is niks mis. Deze doet wat ‘ie moet doen. Maar tbs wordt steeds minder vaak opgelegd. ‘Als het zo doorgaat, dan marginaliseert het tbs-stelsel. En dat is een groot verlies’, zegt Bas Eenhoorn, die voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de Taskforce tbs leidt.

In dit interview bespreekt de voorzitter van de ‘Taskforce Behandelduur verkorting TBS’ over het doel en de voortgang van deze Taskforce. Deze Taskforce is begin 2014 opgericht naar aanleiding van de afspraken die GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en het ministerie van Veiligheid en Justitie in april 2013 met elkaar makten over de toekomst van de forensische zorg. Een van deze afspraak was het terugbrengen van de gemiddelde behandelduur in de tbs.

Lees interview

Print Friendly, PDF & Email