In de afgelopen jaren is met 24 GGz-instellingen een nieuwe manier van crisisopname ontwikkeld, genaamd High & Intensive Care (HIC). De film toont vanuit verschillende perspectieven dat separeren in de geestelijke gezondheidszorg niet meer hoeft. De film is vanuit Stichting HIC, samen met cliënten, familie, ervaringsdeskundigen en professionals tot stand gekomen en laat vanuit verschillende invalshoeken zien wat HIC inhoudt.
De nieuwe manier van crisisopname is een radicale omslag in de GGz: hoe slechter het met de cliënt gaat, hoe intensiever het contact. Isoleren helpt niet. Contact wel. Het concept werkt; er is al een voorbeeld waar het aantal separaties met maar liefst 90% is afgenomen.

Bekijk video: http://youtu.be/BwXcfuAv8f8

Print Friendly, PDF & Email