Chronische dakloosheid kan doorbroken worden, zo blijkt uit het evaluatierapport van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang dat onlangs verscheen. Mathijs Tuynman, een van de onderzoekers, concludeert dat de dakloze nu veel beter af is dan tien jaar geleden, maar hij vraagt zich ook af of dit in de nabije toekomst zo zal blijven.

‘De belangrijkste succesfactoren waren de financiële impuls en de bereidheid tot samenwerken van ggz en verslavingszorg, en diensten in gemeenten’, zegt Tuynman. ‘VWS heeft er in het begin enorm veel geld in gestoken, ook voor samenwerking. Vroeger konden verslaafden vaak niet in de opvang terecht, en kreeg je zonder huisadres geen verslavingszorg. Die mensen vielen overal buiten de boot. Dat heeft het nieuwe beleid met de samenwerking doorbroken. Veel ambtenaren en managers van gemeentelijke diensten spreken echter wel hun zorg uit over de overheveling van de zorgtaken naar de gemeente. Zij vrezen dat bij de aanbesteding van onder andere zorg, ondersteuning en beschermd wonen voor de goedkoopste variant zal worden gekozen en dat aanbieders niet meer gaan samenwerken, maar concurreren. Wij adviseren gemeentes dus slim te bezuinigen, en níet op samenwerking.’ (Bron: MGV 2014; 69 (5): 5. Uitgelicht)

Lees het interview met Mathijs Tuynman in de rubriek Lopende zaken op www.mgvonline.nl.

Tuynman M, Planije M. ‘Het kán dus!’ Een doorbraak in het Nederlandse dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014.
Utrecht: Trimbos-instituut; 2014.

Print Friendly, PDF & Email