Het CONO heeft deze zomer zijn werkzaamheden beëindigd. Daarmee is een eind gekomen aan een periode van bijna twintig jaar, waarin het CONO een belangrijke speler was op het gebied van beroepen en opleidingen in de ggz. De laatste jaren was het CONO (Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ) vooral bekend vanwege haar rol in de toewijzing van subsidies voor opleidingsplaatsen gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ.

Bron: CONO opgeheven

Print Friendly, PDF & Email