Redactie PsyNed – Psychotische depressie is behoorlijk weinig bestudeerd, waardoor het vertrouwen in de conclusies beperkt wordt. Enig bewijs geeft echter wel aan dat combinatietherapie van een antidepressivum plus een antipsychoticum effectiever is dan beide behandelingen alleen of placebo. Bewijs is beperkt voor behandeling met alleen een antidepressivum of een antipsychoticum. Dit blijkt uit een Cochrane Systematische Review uitgevoerd door Wijkstra J, et al. en gepubliceerd in de Cochrane Database Syst Rev. 2015.

Het literatuuronderzoek  leverde 3659 abstracts op, maar slechts 12 RCT’s met een totaal van 929 deelnemers konden worden opgenomen in de beoordeling. Vanwege klinische heterogeniteit waren weinig meta-analyses mogelijk. Het belangrijkste resultaat dat gevonden werd was vermindering van de ernst (respons) van depressie, niet van de psychose. De onderzoekers vonden geen bewijs voor de werkzaamheid van monotherapie met een antidepressivum of een antipsychoticum. Wel zijn er aanwijzingen dat de combinatie van een antidepressivum plus een antipsychoticum effectiever is dan antidepressivum monotherapie, effectiever dan antipsychotica monotherapie en effectiever dan placebo.

Print Friendly, PDF & Email