China telt ongeveer 6 miljoen verpleegkundigen en ongeveer even zoveel artsen. Er zijn vier verpleegkundige opleidingsniveaus. Momenteel bevindt China zich in een grote hervorming van het gezondheidszorgsysteem. De verpleegkundig directeuren zijn dan ook erg geïnteresseerd naar de mogelijkheden die er zijn voor verbeteringen in het onderwijssysteem en de verschillende opleidingsniveaus.

Meer info: V&VN

Ter vergelijking: In Nederland werken honderdduizenden verzorgenden en verpleegkundigen, en inmiddels bijna 2000 verpleegkundig specialisten. De grootste beroepsgroep van Nederland.
Aantal zorgprofessionals
Informatie over het precieze aantal verpleegkundigen en verzorgenden vind je in op www.werknemersindezorg.nl (voorheen het ‘Jaarboek werknemers in de zorg’ van L. Gerards) en in ‘Regiomarge’.

Print Friendly, PDF & Email