Bij een landelijk audit, uitgevoerd door het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD) in juni 2015, bleek dat het Centrum Dubbele Problematiek de hoogste score behaald heeft voor de kwaliteit van de Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT). 
De Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) bestaat uit gecombineerde aandacht voor (de interacties tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit één multidisciplinair team. Annette Bonebakker (op foto), klinisch neuropsycholoog: “Een goede probleemverkenning en diagnostiek zijn het startpunt van waaruit geïntegreerde behandeling van patiënten met dubbele problematiek kan plaatsvinden. Arjen Neven, psychiater: “We zijn erg blij met erkenning voor onze systematische aanpak van de behandeling. ”

Uitkomsten auditrapport

“CDP is ver gevorderd in het bieden van geïntegreerde behandeling aan dubbele diagnose cliënten, […] komt IDDT nu op alle niveaus en systemen terug” 

Uit de audit blijkt dat het het Centrum Dubbele Problematiek, door het inzetten van IDDT, op enkele punten positief opvalt ten opzichte van andere instellingen die zich met IDDT bezighouden:  

  • de betrokkenheid bij naasten en familie is groot en er is een mooi aanbod aan psycho-educatie voor de familie, 
  • de hulp bij verslaving is uitgebreid en volledig, 
  • het feit dat er een fasegericht groepsaanbod is, is erg mooi, 
  • er is aandacht voor het zelfhulp aanbod buiten de instelling én er is een eigen zelfhulpgroep,
  • er is een sluitende transmurale aanpak.

Het Centrum Dubbele Problematiek is toegankelijk voor mensen uit heel Nederland die kampen met complexe combinaties van verslavingsproblemen en psychiatrische problematiek.

Print Friendly, PDF & Email