Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in zijn vergadering van 8 juli 2015 het vernieuwde besluit psychiatrie als ontwerp vastgesteld.De aanleiding voor het vernieuwde besluit is de wens van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) om het huidige besluit te vereenvoudigen en te verduidelijken. Al te gedetailleerde bepalingen zijn uit het huidige besluit gehaald en de structuur van de opleiding is verduidelijkt. Hierdoor is het besluit overzichtelijker en compacter geworden.

Bron: Besluit psychiatrie als ontwerp vastgesteld

Print Friendly, PDF & Email