In een prospectieve cohortstudie onder alle Finse vrouwen die in 2002 een kind kregen, werd het benzodiazepinegebruik van verschillende typen moeders in kaart gebracht. De prevalentie van het benzodiazepinegebruik was bij alle groepen lager tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar van het kind, en nam dan toe naarmate het kind ouder werd. Moeders met middelenmisbruik en psychiatrische stoornissen hadden de meeste kans op benzodiazepinegebruik. (CC)

Bron: Addiction, online 18 november 2014

Print Friendly, PDF & Email