De arbeidsmarkt voor artsen vertoonde in het afgelopen kwartaal een kleine opleving. Het aantal vacatures voor psychiaters was opvallend hoog; er lijkt sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. In het tweede kwartaal van dit jaar verschenen er 1344 vacatures voor artsen, een stijging van 16 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Bron: Arbeidsmarktmonitor 2015-2: Iets meer vacatures

Print Friendly, PDF & Email