Het ACT-Team van de VOF Dubbele-diagnose in Tilburg heeft op 16-11- 2014 het keurmerk ACT met optimale implementatie ontvangen van de Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (het CCAF). Het certificaat wordt afgegeven voor 3 jaar. Met het behalen van dit keurmerk sluit het team een hectisch jaar positief af waarin het opheffen van het forensisch ACT en het formeren van een nieuw evenwicht in het reguliere ACT centraal stonden.

De VOF Dubbele-diagnose heeft nu zowel in Breda en Tilburg haar ACT-teams gecertificeerd volgens de normen van het CCAF.

Het behandelmodel ACT
De patiënten die door het ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken. Het beschreven model is evidenced based gebleken, waarmee het effect van moelgetrouw werken wordt bevestigd.

Toetsing van het model door de Stichting CCAF
De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT toetst de kwaliteit van (F)ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het ACT- of FACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Bevindingen van de auditoren
De teamleden van het team Vof Dubbele-diagnose ACT Tilburg hebben in relatief korte tijd belangrijke verbeteringen verwezenlijkt. In deze tijd heeft zich een enthousiast ACT-team ontwikkeld. Het team heeft een ideale caseload (108 cliënten). De teamleden van ACT Tilburg hebben aandacht voor alle sociaal psychiatrische aspecten van de hulpverlening in een groot gebied met veel inwoners (141.000). Alle medewerkers zijn actueel geschoold. Het team is een gedreven en deskundig team met een rijke historie binnen de GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening. Het is er gezellig maar er wordt ook hard gewerkt. Er mag wel meer naar buiten worden gebracht (door middel van publicaties en/of onderzoek van dit unieke team).

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg
Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het ACT-of FACT-model. Onderzoek toont aan dat gecertificeerde teams betere uitkomsten boeken en herkenbare, garandeerbare kwaliteit van zorg bieden. Teams met een optimale implementatie werken zeer modelgetrouw, waardoor er de behandeling optimaal vorm gegeven wordt. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Print Friendly, PDF & Email