Bezuinigingen door nieuwe jeugdwet Accare verzorgt jeugdhulp in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Op 1 januari aanstaande wordt de nieuwe Jeugdwet van kracht. Deze wet gaat gepaard met een aanzienlijke bezuiniging voor de hele jeugdhulp. Landelijk zijn er bezuinigingen van 5 tot 30%. Accare moet ongeveer 10% bezuinigen en zal daarom in de loop van 2015 afscheid nemen van het aantal medewerkers dat overeenkomt met ongeveer 65 fte.

Bron: Accare krimpt en vernieuwt

Print Friendly, PDF & Email