De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de beleidsregels generalistische basis ggz voor 2016 gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat verwijzing van een huisarts of andere hulpverlener geen voorwaarde meer is om te kunnen declareren.

Bron: Aanpassingen regels basis basis-GGZ

Print Friendly, PDF & Email