Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de tussentijdse uitkomsten van de monitoring van de overgang op prestatiebekostiging voor een aantal zeer gespecialiseerde instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Bron: Aanbieding tussentijdse uitkomsten monitoring transitieregime zeer gespecialiseerde ggz-instellingen

Print Friendly, PDF & Email