Op 3 december spreekt de Tweede Kamer met minister Schippers over de stand van zaken in de GGZ. De Federatie Opvang ontvangt al geruime tijd signalen van de leden dat het aantal dakloze mensen met een ernstige psychiatrische aandoening dat aanklopt voor opvang, toeneemt. De FO vraagt daarom actie van minister Schippers om te zorgen dat psychiatrische patiënten die niet langer in de GGZ kunnen verblijven, passende huisvesting en zorg wordt geboden.

Print Friendly, PDF & Email