De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare) gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) heeft elf domeinen waarop de mate van zelfredzaamheid wordt beoordeeld. Deze domeinen hangen natuurlijk sterk met elkaar samen, ze hebben immers allen betrekking op het dagelijks leven, maar zijn zo gedefinieerd dat ze elkaar niet of nauwelijks overlappen. De domeinen van de ZRM zijn: Financiën, Dagbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Verslaving, Activiteiten Dagelijks Leven, Sociaal netwerk, Maatschappelijke participatie, en Justitie. Dit zijn de noodzakelijke en niet-overbodige gebieden die in iedere volwassen persoon (in de Nederlandse samenleving) bepalend zijn voor de effectiviteit, productiviteit en kwaliteit van leven.

ZRM-Downloads
Handleiding Zelfredzaamheid-Matrix 2013 http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/resources/site1449/General/Matrix/Handleiding_2013.pdf

Supplement Ouderschap http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/resources/site1449/General/Matrix/Handleiding_en_Toelichting_ZRM-supplement-Ouderschap.pdf

Supplement Tijdsbesteding http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/resources/site1449/General/Matrix/ZRM-Supplement_Tijdsbesteding_dec2014.pdf

Handreiking voor beoordeling van ouderen http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/resources/site1449/General/Matrix/Handreiking_ZRM_Ouderen_dec2014.pdf

Handreiking voor beoordeling van mensen met een verstandelijke beperking http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/resources/site1449/General/Matrix/Handreiking_mensen_met_een_VB_dec2014.pdf

Standaard score formulier http://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/resources/site1449/General/Matrix/Standaard_scoreformulier_ZRM_dec2014.pdf

Bron: www.zelfredzaamheidmatrix.nl)

Print Friendly, PDF & Email