Hoe kun je mensen met een psychiatrische achtergrond betrekken bij de wijk. Stichting Welzijn Amersfoort ontwikkelde daarvoor Wijk en Psychiatrie. Mensen die de deur niet uitkwamen, deden zo nieuwe contacten op, er ontstond een infrastructuur en de vooroordelen over psychiatrische patiënten verminderden. De Hogeschool Utrecht onderzocht hun methode en constateerde dat het werkte.

Full-textversie: Download

Print Friendly, PDF & Email