FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment en is een methodiek ontwikkeld door GGZ Noord-Holland-Noord. Cliënten die vallen onder een wijkteam wat volgens deze methodiek werkt hebben vaak meervoudige en complexe problemen, op verschillende levensgebieden. Dit maakt nauwe samenwerking van verschillende disciplines belangrijk. Op die manier lukt het om een goede en complete behandeling te bieden. Naast het verminderen van psychische klachten, is het bevorderen van herstel vaak een doel.

Het model is goed omschreven in het Handboek FACT. Het is inmiddels breed geïmplementeerd in binnen- en buitenland en de methodiek is daarmee hét model geworden om de zorg voor alle mensen met een ernstig psychiatrische aandoening te organiseren. Met behulp van deze methodiek wordt aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zorg én behandeling in de eigen omgeving verleend. De wijkteams bieden een geïntegreerd aanbod van medische en sociale interventies. Hierdoor kunnen ook ernstig ontregelde psychiatrische cliënten zelfstandig in de wijk wonen.

Het doel van is het leveren van hoogwaardige behandeling en begeleiding, die cliënten ondersteunt in hun herstelproces. De hulp- en ondersteuningsvragen van cliënten zijn hierbij het uitgangspunt. Het behandel (of zorg of begeleidings)aanbod sluit aan bij het gewone leven en richt zich, naast de vermindering van psychische klachten, op wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding, sociale en intieme relaties en het familieleven.

Bron: www.fact.nl

Print Friendly, PDF & Email