Onlangs verschenen in De Psycholoog: een artikel waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van vragenlijsten die gebruikt kunnen worden bij de diagnostiek van SOLK of somatisch-symptoomstoornissen.

Het artikel en de beschreven meetinstrumenten zijn te vinden op www.solkweb.nl/meetinstrumenten.

Print Friendly, PDF & Email