In Deel III van de DSM-5 is in het hoofdstuk ‘Meetinstrumenten en modellen in ontwikkeling’ een aantal vragenlijsten opgenomen waarmee de behandelaar algemene psychiatrische symptomen in kaart kan brengen. Deze vragenlijsten kunt u tevens als pdf downloaden. Een meer volledige beoordeling van de psychische gesteldheid

Vragenlijsten over algemene psychiatrische symptomen kunnen dienen als een methode voor het beoordelen van cruciale domeinen in de psychopathologie. Een overzicht van verschillende psychische functies kan bijdragen aan een meer volledige beoordeling van de psychische gesteldheid. Hiermee wordt namelijk de aandacht gericht op symptomen die niet precies in het plaatje van de diagnostische criteria passen waaraan de clinicus in eerste instantie denkt, maar die wel belangrijk kunnen zijn voor zijn of haar behandeling.

Niveau 1-vragenlijst algemene psychiatrische symptomen

De DSM-5-niveau 1-vragenlijst algemene psychiatrische symptomen bevraagt de domeinen van de psychische gezondheid die bij verschillende psychiatrische stoornissen van belang zijn. De vragenlijst wordt door de patiënt of door de informant ingevuld. Deze vragenlijst dient om clinici te helpen vast te stellen welke domeinen nader moeten worden beoordeeld omdat ze mogelijk een significante invloed hebben op de behandeling en de prognose. Daarnaast kan de behandelaar de vragenlijst gebruiken om veranderingen in het symptoombeeld van de cliënt in de loop van de tijd te monitoren. De Niveau 1-vragenlijst algemene psychiatrische symptomen is beschikbaar in een volwassenenversie en een kindversie (6-17 jaar). De kindversie wordt in principe door de ouder/verzorger ingevuld. Voor kinderen van 11-17 kan worden overwogen om het kind de vragenlijst zelf in te laten vullen. Aanwijzingen voor de scoring van deze vragenlijsten vindt u in het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5), pagina 961-963.

Download de Niveau 1-vragenlijst algemene psychiatrische symptomen volwassenen
Download de Niveau 1-vragenlijst algemene psychiatrische symptomen kindversie

 

Print Friendly, PDF & Email