Onderzoeksrapport naar de inzet van de verpleegkundig specialist op de spoedpost in Eindhoven.

Door taakherschikking is daling van de kosten met behoud van deskundige en veilige zorg in de spoedzorg mogelijk. Dit is één van de conclusies uit het eindrapport “De Verpleegkundig Specialist biedt kansen. Onderzoeksrapport naar de inzet van Verpleegkundig Specialisten op de spoedpost te Eindhoven” ((Wijers N, van der Burgt R, Laurant M. (2013). Verpleegkundig Specialist biedt kansen.
Onderzoeksrapport naar de inzet van de verpleegkundig specialist op de spoedpost in
Eindhoven. Nijmegen: IQ healthcare, UMC St Radboud; Eindhoven: Stichting KOH.)) .

De conclusie luidt als volgt:
“Het onderzoek toont aan dat de verpleegkundig specialist deskundig is, veilige zorg biedt en dat patiënten en zorgverleners tevreden zijn. Ook toont het onderzoek aan dat de (directe) zorgkosten dalen als gevolg van taakherschikking.
De resultaten uit dit onderzoek versterken de ingeslagen weg waarbij taakherschikking één van de strategieën kan zijn om spoedzorg in de eerstelijn in de toekomst te blijven waarborgen.
Taakherschikking op een spoedpost is haalbaar, maar er zijn ook een aantal aandachtspunten (o.a. opleiding, arbeidsvoorwaarden, financiering etc.) waarvoor oplossingen moeten worden bedacht.”

Download rapport ‘De Verpleegkundig Specialist biedt kansen. Onderzoeksrapport naar de inzet van Verpleegkundig Specialisten op de spoedpost te Eindhoven’

Print Friendly, PDF & Email