PsyNed – Antidepressieve monotherapie met behulp van selectieve serotonine heropname remmers leidt tot bevredigende remissie in de eerste 4 weken van de behandeling bij slechts 40% van depressieve patiënten. Na de onbevredigende behandeling met serotonine heropname remmers komt een wijziging naar twee antidepressiva’s het meest voor. Een onbevredigend resultaat op ook deze tweede poging wordt  therapieresistentie genoemd. 

Bij therapieresistente depressie is het noodzakelijk te veranderen naar andere antidepressiva, zoals klassieke cyclische antidepressiva. Therapiepogingen met atypische antidepressiva zoals bupropion of mirtazapine of monotherapie met een monoamine oxidase inhibitor kan worden uitgevoerd. Maar succes van de behandeling bij ernstig depressieve patiënten is nog steeds onbevredigend bij ten minste 20% van de gevallen, zelfs na meerdere farmacologische behandelingen en zelfs na psychotherapie of additieve strategieën (bijvoorbeeld lithium en antipsychotica). Het is minder waarschijnlijk dat mensen met bipolaire depressie zullen reageren op antidepressiva dan mensen met recidiverende unipolaire depressie.


psychopraxis. neuropraxis

Zeitschrift für praktische Psychiatrie und Neurologie
ISSN: 2197-9707 (Print) 2197-9715 (Online)

Print Friendly, PDF & Email