Er rust een aanzienlijk maatschappelijk stigma op psychiatrische stoornissen. Onderzoek toont echter
ook verschillen aan tussen psychiatrische stoornissen wat betreft stigma. Er zijn aanwijzingen dat de
beeldvorming over schizofrenie in de media bijzonder negatief is.

Via websites van zeven Vlaamse dagbladen werd gezocht naar alle artikelen verschenen tussen
2008 en 2012 die de zoekwoorden ‘autisme/autistisch(e)/autist(en)’ en schizofrenie/schizofreen/
schizofrene bevatten. De verzamelde artikelen (n = 4181) werden vervolgens ingedeeld naar
stigmatiserend gehalte.

In de gevonden artikelen werd overwegend positief bericht over autisme en overwegend negatief over
schizofrenie. Het contrast in de berichtgeving over beide stoornissen was zeer groot en
voor beide stoornissen nam de negatieve berichtgeving toe.

Het maatschappelijke stigma dat rust op schizofrenie wordt schrijnend weerspiegeld in de Vlaamse
dagbladen. Dat over een op een aantal vlakken vergelijkbare stoornis als autisme duidelijk gunstiger
bericht wordt, toont aan dat een positievere beeldvorming niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is.

Lees artikel

Print Friendly, PDF & Email