Bij psychiatrische patiënten wordt frequent ernstige somatische problematiek gevonden, zoals diabetes mellitus en cardiovasculaire ziekten. Onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk tot de klinische populatie, maar ook in de ambulante populatie is deze samenhang aangetoond. Voor deze laatste groep bestaat in Nederland nog geen richtlijn voor een standaard somatische screening.

De conclusie van een pilotstudie onder ambulante patiënten binnen GGz Breburg was dat een somatische screening (zonder lichamelijk onderzoek) een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het op te stellen behandelplan.

Doel van dit onderzoek (2014) was om de eventuele meerwaarde te onderzoeken van een standaard lichamelijk onderzoek bij een screening van nieuw aangemelde ambulante psychiatrische patiënten.

Nieuw aangemelde psychiatrische patiënten (n = 70) werden somatisch gescreend door middel van een vragenlijst, een aanvullende anamnese, laboratoriumonderzoek en een standaard lichamelijk onderzoek. Wanneer een somatisch probleem gevonden werd dat eerder niet bekend was, werd de patiënt verwezen naar de huisarts.

Minstens één ‘aspect of somatic concern’ (asc) werd gevonden bij 81,4% van alle patiënten. Bij 45,7% van de patiënten was dit probleem tot dan toe onbekend. Van alle nieuw gevonden problemen werd 12% uitsluitend gevonden bij lichamelijk onderzoek.

Lichamelijk onderzoek is van aanvullende waarde bij een somatische screening van ambulante psychiatrische patiënten.

Download artikel

Print Friendly, PDF & Email